metapixel

Polisi Cwcis

Dyddiad dod i rym: 26 Tachwedd 2023
Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 26 Tachwedd 2023

 

Beth yw cwcis?

 

Sut ydym ni’n defnyddio cwcis?

 

Mathau o Gwcis a ddefnyddiwn

 

Rheoli dewisiadau cwcis

Gosodiadau Cwcis

Gallwch newid eich dewisiadau cwci unrhyw bryd drwy glicio ar y botwm uchod. Bydd hyn yn galluogi i chi ailedrych ar y faner caniatâd cwci a newid eich dewisiadau neu dynnu eich caniatâd yn ôl ar unwaith.

Yn ogystal â hyn, mae gwahanol borwyr yn darparu gwahanol ddulliau o rwystro a dileu cwcis a ddefnyddir gan wefannau. Gallwch newid gosodiadau eich porwr i rwystro neu ddileu’r cwcis. Rhestrir isod ddolenni sydd yn eich arwain at ddogfennau cymorth ar sut i reoli a dileu cwcis o brif borwyr y We.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Os ydych yn defnyddio unrhyw borwr gwe arall, ewch i ddogfennau cymorth swyddogol y porwr perthnasol hwnnw.