metapixel

Oriel luniau

Beth mae pobl yn dweud amdanon ni

“Cyn gynted ag y gwyddwn eich bod yn Gôr Meibion ​​a’ch bod yn dod o Gymru, roeddwn yn gwybod y byddwn i’n crïo. Roedd hwn yn glyweliad anhygoel!”

 

Amanda Holden – beirniad Britain’s Got Talent

“Roeddwn i’n llanast! Dyna beth mae perffeithrwydd yn ei wneud i mi. Rydych chi’n cyffwrdd â mi ar lefel emosiynol ddofn, fel y mae pawb yma wedi cael eu cyffwrdd gan berffeithrwydd eich perfformiad. Yr harmonïau, y brawddegu, asiad y lleisiau a’u heffaith emosiynol. Edrychwch arna i, rydw i’n llanast!

 

Bruno Tonioli – beirniad Britain’s Got Talent

“Perfformiad cerddorol iawn. Cefais fy nghyffroi a’m cyffwrdd.”

 

Robat Arwyn – Cyfansoddwr